Digitala läxor.

Inloggningsuppgifter skickas per mail till elever efterhand när kursen fortskrider.


Läxa 1.


Läxa 2.


Läxa 3.


Privatlektion.


Nyttiga klipp.